Yhdistys


 

Kasvun Lähde ry perustettiin Kankaanpäässä 15.2.2016.

Perustajajäsenet olivat huolissaan kristillisen kasvatuksen ohentumisesta yhteiskunnassa ja halusivat tehdä jotain asian hyväksi. Yhdistyksen päätarkoituksiksi kirjattiin kristillisen koulun ja päivähoidon aloittaminen Kankaanpäässä, sekä kurssitoiminta tiedon lisäämiseksi. Yhdistys on yhteiskristillinen ja siinä on yli 80 jäsentä. 

Lisää jäseniä kaivataan!

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakeutua henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Liittymismaksu on 20 euroa ja vuosimaksu 25 euroa.

Kasvun Lähde ry ylläpitää päiväkoti Taimitarhaa, joka aloitti ryhmäperhepäiväkotina syksyllä 2016.

Yhdistys tekee yhteistyötä muiden Suomessa toimivien kristillisten koulujen ja päiväkotien kanssa, sekä kuuluu alan keskusjärjestöön Kristillisten koulujen ja päiväkotien liittoon.

 

”Mitä olemme kuulleet ja saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltaan salaa. Me kerromme aina viimeiseen sukupolveen asti Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastaan ja ihmeistään, joita hän on tehnyt. Hän asetti Jaakobiin todistuksen, sääti Israeliin lain ja käski isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi, vastedeskin syntyvät lapset nousisivat ja kertoisivat niistä omille lapsilleen. Ja niin nämä panisivat luottamuksensa Jumalaan eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja ja pitäisivät hänen käskynsä.” Psalmi 78:3-7